Gåten Jesus. Én fortelling – mange stemmer

Det var ikke mystiske utsagn for de innvidde som gjorde ham gåtefull, men hans klare tale og tydelige valg. Han proklamerte at de foraktede var nærmere Gud enn de fromme. Han fikk folk til å reise seg med ny verdighet, men aksepterte uten motstand den fornedrelsen og skammen det var å bli henrettet på et…

Les mer

Det skjedde ikke i Betlehem

Det skjedde ikke i Betlehem er en formulering som er lånt fra dikteren Finn Bjørnseth. . «Det viktigste ved Jesus er det vi ikke får inn i våre systemer,» skriver Thelle i denne boken. «Når han temmes til å tenke våre tanker, mister hans tanker sin kraft.» Når de gamle mønstrene bryter sammen, må vi…

Les mer

Hvor høyt må et menneske spørre?

Hvor høyt må et menneske spørre? er skrevet ut fra overbevisningen om at våre spørsmål – både den håpefulle undringen og den mørke fortvilelsen – gjør våre liv større. Hvis troen skal overleve, må den utfolde seg i et stort rom som har plass for motsetningene i livet, det den danske dikteren Johannes Jørgensen kaller…

Les mer

Ditt ansikt søker jeg – tekster om tro

Ditt ansikt søker jeg hevder at det er viktigere enn noen gang å lete etter et sannere bilde av Gud, bortenfor vrengebilder og tomme ord. For mange betyr det et oppbrudd – fra stagnert fromhet eller sløv fornektelse. Den som søker Guds ansikt, vil samtidig måtte søke sitt eget ansikt, Den som vil finne seg…

Les mer

Hvem kan stoppe vinden?

Hvem kan stoppe vinden? handler om oppbrudd og søken mellom Øst og Vest. Som prest og teolog har forfatteren i seksten år levd i nær kontakt med japansk buddhisme og andre religioner. Leseren tas med på en vandring gjennom templer og klosterhager, får møte buddhistmestere, filosofer og religiøse ledere, deltar i meditasjoner og pilegrimsreiser. Samtidig…

Les mer