Oriens Forlag har siden 1993 distribuert bøkene gjennom Forlagssentralen. Avtalen med Forlagssentralen er nå avsluttet, og butikker, kjeder og enkeltpersoner som vil ha bøker fra forlaget, må henvende seg direkte til Oriens forlag:

Tlf. 402 87 458
notto.thelle [a] teologi.uio.no

www.oriens.no