«Dialogens muligheter i et flerkulturelt Norge» i boka Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge (red. Inge Eidsvåg), Oslo: Universitetsforlaget 1993

«Samtaler om tomhet: Beckett, Buddha og Jesus Kristus» laget til en Becket-kveld i Tøyen-kirken i regi av Oslo Kirkeadakademi, fasten 1996. Skuespiller Tom Tollefsen fremførte to enaktere av Samuel Becket, og foredraget ble holdt som en refleksjon over disse. Også holdt som forelesning på Faglig-pedagogisk dag, Det teologiske fakultet, 3. januar 1997. Publisert i ein revidert versjon som «Tomhet og faste. Beckett, Buddha og Jesus Kristus», ss. 497-508 i Kirke og Kultur nr. 6 (1996).

«Buddhismen som utfordring hjemme og ute» i Norsk Tidsskrift for Misjon, nr. 3 (1990), ss. 126-144

«En dialogisk tilnærming til studiet av buddhismen». Lydforedrag til studieenheten VUKRL1, 1998-99.

«Foe and Friend: The Changing Image of Christianity in Japanese Buddhism» i Japanese Religions 2:1982