Zen – lyden av én hånd gir for første gang et rikt utvalg av tekster fra kinesisk og japansk zen i norsk original-oversettelse. Zen er en av mange buddhistiske tradisjoner som gjør meditasjon til selve hjerteslaget i menneskets søken. I denne boken finner vi poesi og anekdoter, filosofiske betraktninger og praktisk veiledning i meditasjon. Boken formidler en særpreget livsfølelse, som utfordrer til ettertanke og som stiller oss overfor spørsmål og gåter som er uløselige, men likevel krever svar. I innledningen gir Thelle et fascinerende bilde av zens egenart, historie og aktualitet.

Denne boka ble utgitt for første gang på Gyldendal Norsk Forlag i 2001. Den distribueres nå av Oriens forlag.

Klipp fra anmeldelser

«Midt i dette virvaret (av utflytende sekundærlitteratur om zen) finnes det også en liten perle. Jeg tenker på en samling klassiske zen-tekster fra Japan og Kina, oversatt til norsk av teologen Notto R. Thelle… gir leseren primærtekstene, kommentert av en innforlivet fagmann» Aftenposten

Pris: 250,-

Bestill (gratis forsendelse)